Tin tức

Mọi Điều Cần Biết Về 2 Hệ Màu RGB & Màu CMYK

Trong quá trình thiết kế, hẳn bạn đã từng gặp khó khăn trong việc lựa chọn 2 hệ màu RGB và hệ màu CMYK, bạn chưa hiểu rõ công dụng, ý nghĩa cũng như sự khác nhau của nó trong thiết kế là như thế nào. Bài viết này sẽ giới thiệu về màu RGB và CMYK qua đó đưa ra các ví dụ để bạn có thể hiểu 1 cách dễ d

Chi tiết
Mọi Điều Cần Biết Về 2 Hệ Màu RGB & Màu CMYK

Trong quá trình thiết kế, hẳn bạn đã từng gặp khó khăn trong việc lựa chọn 2 hệ màu RGB và hệ màu CMYK, bạn chưa hiểu rõ công dụng, ý nghĩa cũng như sự khác nhau của nó trong thiết kế là như thế nào. Bài viết này sẽ giới thiệu về màu RGB và CMYK qua đó đưa ra các ví dụ để bạn có thể hiểu 1 cách dễ d

Chi tiết
Mọi Điều Cần Biết Về 2 Hệ Màu RGB & Màu CMYK

Trong quá trình thiết kế, hẳn bạn đã từng gặp khó khăn trong việc lựa chọn 2 hệ màu RGB và hệ màu CMYK, bạn chưa hiểu rõ công dụng, ý nghĩa cũng như sự khác nhau của nó trong thiết kế là như thế nào. Bài viết này sẽ giới thiệu về màu RGB và CMYK qua đó đưa ra các ví dụ để bạn có thể hiểu 1 cách dễ d

Chi tiết